۱۳۹۷-۱۲-۲۱

عسل «گون» و خواص درمانی آن

خواص درمانی عسل گون گون چیست؟ قرن هاست که گیاه گون در طب سنتی چین ، مورد استفاده قرار گرفته است . ویژگی معروف گیاه گون […]